Těšínská malířka Ida Münzberg

 

Ida Münzbergová

(19. 2. 1876 Střítěž - 11. 7. 1955 Český Těšín) byla těšínská malířka. Narodila se 19. 2. 1876 ve Střítěži u Českého Těšína v budově lesní správy, kde působil její otec Adolf jako arciknížecí lesmistr. Zemřela 11. 7. 1955 v Českém Těšíně.

Malovala květiny, portréty a krajiny v Českém Těšíně. Velký úspěch měla její samostatná výstava na radnici v Českém Těšíně v prosinci 1933, kde vystavovala 80 svých prací. Za války měla putovní výstavu v Německu.

6 let před rozdělením Těšína pracovala jako učitelka kreslení na dívčím lyceu v Těšíně, potom vyučovala soukromě malbě a kreslení. Později kreslila motivy z pracovního prostředí na stavbách.

Ve všech jejich obrazech je patrna snaha o realistické zobrazení viděného světa.

První základy v kreslení a malbě získala u profesora Funkeho. V letech 1903-1911 navštěvovala uměleckou školu pro paní a dívky a uměleckou akademii ve Vídni. Zde studovala u profesorů H. Ticheho a R. Jetmara. Ve Vídni se měla možnost seznámit se všemi druhy uměleckých řemesel, ale kromě přechodného zájmu o drobnou kovovou plastiku ve třídě profesora Kminta, ji natrvalo upoutalo pouze malířství a kreslení.
Po ukončení studia se natrvalo usadila v Těšíně.

 

             
Hrob Idy Münzberg
            Pamětní deska na Pražské           
Dům, v němž žila    


Nahoru